kursus1.2.jpg
kursus2.2.jpg
kursus3.2.jpg
kursus4.2.jpg
kursus5.2.jpg
kursus6.2.jpg

Indholdet


En række på seks oplæg om den nye biologi og cellekommunikation

SCROLL DOWN

Indholdet


En række på seks oplæg om den nye biologi og cellekommunikation

kursus1.2.jpg

1. Energilære


- vi er kun lige begyndt!

Klassisk forståelse af energi

Kvantefysisk opfattelse, stof =  energi

Hvad blev der af energimedicinen?

Jagten på verdens mindste byggesten

Anomaliteter – når verden ikke vil passe til teorierne

Finstoflig energi - nyt verdensbillede?

- og sorte huller fra Rusland

1. Energilære


- vi er kun lige begyndt!

Klassisk forståelse af energi

Kvantefysisk opfattelse, stof =  energi

Hvad blev der af energimedicinen?

Jagten på verdens mindste byggesten

Anomaliteter – når verden ikke vil passe til teorierne

Finstoflig energi - nyt verdensbillede?

- og sorte huller fra Rusland

Den amerikanske fysiker Richard Feynman siger i sine berømte forelæsning fra 1960’erne:

”In physics today, we have no knowledge of what energy really IS!”

Men 60'erne er længe siden, så har det mon ændret sig i dag?

På dette første seminar i serien skal vi se på energi med mange forskellige synsvinkler. Fra den klassiske fysiks energidefinition over det 20. århundredes kvantefysik til de nyeste grænseområder inden for fysisk og biofysisk forskning.

Du får:

 • et overblik over hvad energi grundlæggende er for en størrelse
 • en uundværlig basisviden for alle om hvad energi betyder i din hverdag
 • en forståelse af hvad den vestlige videnskab ved om energi i dag og hvor vi fortsat ikke fatter en brik
 • en indføring i nye teorier der fuldstændig ændrer vores verdensbillede
kursus2.2.jpg

2. Vibration


- nøglen til altings sammenhæng

Når bølger mødes

Når bølger svinger i takt – kohærens

Rytmerne i kroppen – kronobiologi

Hjertet som den vigtigste taktgiver

Kroppen som antenne

Sanserne som energimodtagere

2. Vibration


- nøglen til altings sammenhæng

Når bølger mødes

Når bølger svinger i takt – kohærens

Rytmerne i kroppen – kronobiologi

Hjertet som den vigtigste taktgiver

Kroppen som antenne

Sanserne som energimodtagere

Fysikerne fortæller os at stof er energi og at energi optræder som bølger. I denne anden del undersøger vi hvad energisvingninger egentlig er. Hvad sker der når bølger mødes?  - når de svinger i takt? -  og hvordan kan svingninger indeholde information? Vi skal se på hvordan svingninger optræder i kroppen og filosofere over hvordan modsætninger er forudsætningen for svingninger.

Du får:

 • viden om egenskaberne ved energivibrationer
 • en forståelse for hvordan rytmer påvirker hinanden
 • overblik over de myriader af rytmer der findes i vores krop og hvad det betyder for sundheden
 • ny viden om hjertet som meget mere end en pumpe
kursus3.2.jpg

3. Vand og celler


- den levende matrix

Energiformer i kroppen

Er kroppen magnetisk?

Udsender cellerne lys?

Vi består mest af vand, men flyder det bare rundt?

Har vand en ukendt tilstandsfase?

Hvordan kan vand have hukommelse?

Kan kroppen stemmes som et instrument?

3. Vand og celler


- den levende matrix

Energiformer i kroppen

Er kroppen magnetisk?

Udsender cellerne lys?

Vi består mest af vand, men flyder det bare rundt?

Har vand en ukendt tilstandsfase?

Hvordan kan vand have hukommelse?

Kan kroppen stemmes som et instrument?

På tredje seminardel er der fokus på kroppens celler og hvordan de taler sammen med et utal af energiformer. Du hører om bindevævet som danner en fintmasket matrix der når ud i alle kroge af organismen og hvordan kroppens indhold af vand optræder som et struktureret netværk tæt knyttet til proteinerne.

Du får:

 • overblik over de energiformer der findes i kroppen
 • den nyeste viden om vands fantastiske egenskaber og hvordan det optræder i kroppen
 • en ny forståelse for bindevævets centrale rolle og hvorfor det er så vigtigt i alle behandlingsformer
kursus4.2.jpg

4. Kommunikation


Hvordan kan energi kommunikere?

Kroppens trådløse anatomi

Kommunikation med ”ukendte” energiformer

Kroppen som klangkasse

Fra sinusbølge til saxofon

Afmystificering af aurabegrebet

Kan man måle biofelter?

4. Kommunikation


Hvordan kan energi kommunikere?

Kroppens trådløse anatomi

Kommunikation med ”ukendte” energiformer

Kroppen som klangkasse

Fra sinusbølge til saxofon

Afmystificering af aurabegrebet

Kan man måle biofelter?

På det 4. oplæg i serien dykker vi ned i den kommunikation der foregår indeni og i mellem levende organismer. Med lydenergi som eksempel præsenteres en forståelsesmodel hvor alle kropsdele fra det subatomare til det makroskopiske er i konstant indbyrdes kommunikation som en forudsætning for at være i live.

Du får:

 • en forståelse for hvordan din krop er en symfoni af molekylære rytmer
 • overblik over den nyeste forskning i måling af kroppens energifelter
 • en ide om hvordan sunde mennesker har mange samarbejdende frekvensmønstre
 • et indblik i hvordan energifelterne breder sig udenfor den fysiske krop
kursus5.2.jpg

5. Selvhelbredelse


- fra kvaksalver til videnskab

Jagten på det selvhelbredende system

Hvad styrer dannelsen af form?

Hvorfor har mennesket ikke flere gener end en bananflue?

Morfogenetiske felter

Du har en ny krop hvert 7. år

Naturens geometri

Svingninger som medicin

Hvad er energimedicin?

5. Selvhelbredelse


- fra kvaksalver til videnskab

Jagten på det selvhelbredende system

Hvad styrer dannelsen af form?

Hvorfor har mennesket ikke flere gener end en bananflue?

Morfogenetiske felter

Du har en ny krop hvert 7. år

Naturens geometri

Svingninger som medicin

Hvad er energimedicin?

På det 5. oplæg vi på et af biologiens store mysterier: Hvordan dannes og opretholdes kroppens form? Mange har troet at afluringen af den genetiske kode ville give svaret, men nu viser det sig at generne simpelthen ikke indeholder tilstrækkelig information. Vi ved en masse om enkeltdelene, men meget lidt om hvordan disse dele samles til større helheder og holdes sammen i en fungerende organisme.

Med udgangspunkt i naturens indbyggede matematik og geometri får vi en ide om hvordan energimønstre på elegant vis kan danne fysiske former. Og samtidig grundlaget for at forstå hvordan nye energimedicinske metoder fungerer.

Du får:

 • indblik i hvordan biologisk selvorganisering kan fungere
 • sat nye tanker i gang som starter nye svingninger i din krop
 • en forståelse for hvordan simple energimedicinske tilgange kan hjælpe de selvhelbredende kræfter
 • mulighed for at møde din indre doktor - og hvordan du kan sætte ham i arbejde
 • demonstreret hvordan energisvingninger ændrer fysiske former
kursus6.2.jpg

6. Individ og bevidsthed


- og alt det du ikke vidste, du vidste!

Hvor stærke er tanker?

Findes der en kollektiv bevidsthed?

Hvorfor påvirker vores tanker kroppen?

Har mine tanker en konsekvens for andre mennesker?

Hvor ender biofeltet?

Er vi på vej til at genforene krop og sjæl?

Er kroppen en rumdragt til brug på planeten jorden?

6. Individ og bevidsthed


- og alt det du ikke vidste, du vidste!

Hvor stærke er tanker?

Findes der en kollektiv bevidsthed?

Hvorfor påvirker vores tanker kroppen?

Har mine tanker en konsekvens for andre mennesker?

Hvor ender biofeltet?

Er vi på vej til at genforene krop og sjæl?

Er kroppen en rumdragt til brug på planeten jorden?

Denne 6. kursusdel afslutter serien og sætter den nye viden ind i et større perspektiv. Fysikerne har længe vidst at bevidstheden ikke kan adskilles fra den fysiske verden, er det mon på tide vi begynder at bruge denne viden i praksis?

Bevidste tanker danner energimønstre som svinger i takt. Påvirker de hele kroppen? Påvirker de andre mennesker? Vi skal diskutere de filosofiske aspekter af den nye biologi, de flydende grænser mellem videnskab, spekulation, tro, religiøsitet og okkultisme.

Du får:

 • den nyeste viden fra bevidsthedsforskningen
 • en ide om den praktiske brug af tankens kraft
 • forståelse for at dine tanker måske har større konsekvens end dine handlinger
 • mulighed for at forstå hvordan du selv passer ind i en større sammenhæng
 • en opsamling over de mange emner vi har været omkring på alle 6 oplæg
 • ideer til hvordan den nye viden kan omsættes til praktiske værktøjer i din hverdag.

Introduktion af oplægsserien "En ny tids biologi"

Uddrag af foredrag med Peter Lund Frandsen fra Dome of Visions i København, november 2014.