halvemandcover3.jpg
Coverpage nyhed.jpg
kvinde og fraktal.jpg
BassClarinet.jpg
Kvinde og vand.jpg
kursus6.2.jpg
halvemandcover3.jpg

Energianatomi


Et 3-dages kursus som præsenterer de nyeste ideer om, hvordan biologien og komplementære behandlingsformer virker.

Et uundværligt grundlag for alle behandlere, uanset tradition og værdigrundlag.

NYHED
Nu med flere gæstelærerer og praktiske øvelser.
Gratis deltagelse på cafeaftner efter kurset.

SCROLL DOWN

Energianatomi


Et 3-dages kursus som præsenterer de nyeste ideer om, hvordan biologien og komplementære behandlingsformer virker.

Et uundværligt grundlag for alle behandlere, uanset tradition og værdigrundlag.

NYHED
Nu med flere gæstelærerer og praktiske øvelser.
Gratis deltagelse på cafeaftner efter kurset.

Fundamentet for vores forståelse af biologi, liv, sundhed og sygdom rykker sig hastigt i disse år. 
Betydningen af bevidsthed, energi og moderne fysik går op for flere og flere behandlere og forskere.

Energianatomi giver dig et overblik over denne udvikling, en dybere forståelse af naturens sammenhænge og en frisk indgang til livets største spørgsmål. 

I denne viden ligger nøglen til at få behandlerbevidsthed, metode og klientens oplevelser til at hænge naturligt sammen.

Coverpage nyhed.jpg

Energivæv


- den trådløse anatomi

Energivæv


- den trådløse anatomi

Når vi dykker længere ned i kroppens opbygning, end biologiske forskere er vant til, ser vi at kroppen også har et væv af energi.

Kan vi forstå hvad denne energi er? Hvad siger moderne videnskab? Stemmer det overens med gamle traditioner og livsfilosofier?

Hvad er biofelter? Kan de påvirkes i en gavnlig retning? Giver det mening at prøve at måle dem?

kvinde og fraktal.jpg

Selvhelbredelse - Energimedicin


Hvordan holder naturen styr på vores fysiske krop? Hvordan holdes den vedlige? Og hvordan kan den (som regel) reparere sig selv, når den går i stykker?

Det handler om materiel form, materiens konstante udskiftning, kommunikation i celler og væv og ultimativt om sammenhængen mellem de energibølger det hele består af.

Selvhelbredelse - Energimedicin


Hvordan holder naturen styr på vores fysiske krop? Hvordan holdes den vedlige? Og hvordan kan den (som regel) reparere sig selv, når den går i stykker?

Det handler om materiel form, materiens konstante udskiftning, kommunikation i celler og væv og ultimativt om sammenhængen mellem de energibølger det hele består af.

Et af biologiens største mysterier: Hvordan dannes og opretholdes kroppens form?

Mange har troet at afluringen af den genetiske kode ville have givet svaret, men generne indeholder ikke tilstrækkelig information.
Konventionel videnskab ved en masse om enkeltdelene, men meget lidt om hvordan disse dele samles til større helheder og holdes sammen i en fungerende organisme.

Med udgangspunkt i naturens indbyggede matematik og geometri får vi en ide om, hvordan energimønstre på elegant vis kan danne fysiske former. Og samtidig grundlaget for at forstå hvordan nye energimedicinske metoder fungerer.

BassClarinet.jpg

Kroppen som klangkasse


Ved at undersøge egenskaberne i lyd, klange og harmonier, bliver det lettere at forstå fysiske fænomener som frekvens, resonans og kohærens. Lyd og musik som eksempel og analogi går igen gennem hele kurset.

Hvordan slås kroppens toner an? Hvordan sørger vi for at de klinger godt?

Kroppen som klangkasse


Ved at undersøge egenskaberne i lyd, klange og harmonier, bliver det lettere at forstå fysiske fænomener som frekvens, resonans og kohærens. Lyd og musik som eksempel og analogi går igen gennem hele kurset.

Hvordan slås kroppens toner an? Hvordan sørger vi for at de klinger godt?

Vi dykker ned i den kommunikation der foregår indeni og i mellem levende organismer. Med lydenergi som eksempel præsenteres en forståelsesmodel, hvor alle kropsdele fra det subatomare til det makroskopiske er i konstant indbyrdes kommunikation som en forudsætning for at være i live.

Kvinde og vand.jpg

Vand og bindevæv


Det vi består allermest af, er der paradoksalt nok først kommet fokus på i de seneste år.

Vi består mest af vand, men flyder det bare rundt?

Kan vand lagre information?

Påvirkes vand af bevidsthed?

Vand og bindevæv


Det vi består allermest af, er der paradoksalt nok først kommet fokus på i de seneste år.

Vi består mest af vand, men flyder det bare rundt?

Kan vand lagre information?

Påvirkes vand af bevidsthed?

Vi skal høre om bindevævet, der danner en fintmasket matrix og når ud i alle kroge af organismen og hvordan kroppens indhold af vand optræder som et struktureret netværk tæt knyttet til proteinerne. Måske skal vi udvide anatomien med et “vandvæv”.

Den nyeste forskning giver os et helt nyt billede af vandets utrolige og fascinerende egenskaber.

kursus6.2.jpg

Intuition og bevidsthed


Er tanker en energiform?

Hvordan er koblingen mellem bevidsthed og materie?

Hvorfor påvirker vores tanker kroppen?

Har mine tanker en konsekvens for andre mennesker?

Intuition og bevidsthed


Er tanker en energiform?

Hvordan er koblingen mellem bevidsthed og materie?

Hvorfor påvirker vores tanker kroppen?

Har mine tanker en konsekvens for andre mennesker?

Bevidshedsbegrebet sætter den nye biologiske viden ind i et større perspektiv.
Fysikerne har længe vidst at bevidsthed ikke kan adskilles fra den fysiske verden, er det ikke på tide vi begynder at bruge denne viden i praksis?

Bevidste tanker er energimønstre som påvirker hele kroppen. Hvad betyder det for vores behandlingsstrategier? Hvordan lærer vi vores klienter at udnytte bevidstheden?

Vi skal diskutere de filosofiske aspekter af den nye biologi, de flydende grænser mellem videnskab, spekulation, tro, religiøsitet og mysticisme.