Den amerikanske fysiker Richard Feynman siger i sine berømte forelæsning fra 1960’erne:

”In physics today, we have no knowledge of what energy really IS!”

Har det mon ændret sig i dag?

På dette første seminar i serien skal vi se på energi med mange forskellige synsvinkler. Fra den klassiske fysiks energidefinition over det 20. århundredes kvantefysik til de nyeste grænseområder inden for fysisk og biofysisk forskning.

Du får:

  • Et overblik over hvad energi grundlæggende er for en størrelse
  • Et historisk overblik over energiforskningen
  • En forståelse af hvad den vestlige videnskab ved om energi i dag og hvor der mangler viden
  • En indføring i nye teorier der fuldstændig ændrer vores verdensbillede