En ny tids biologi udfordrer vanetænkningen. 

Vi stiller spørgsmål og samler på mulige svar fra en række meget forskelligartede forskningsdiscipliner.

Vi rejser rundt i grænselandet mellem viden og hypoteser, og ser på ideer, der kan hjælpe os med at kaste nyt lys over det hidtil uforklarlige?

Hvad kommer der frem af mulige forklaringer, når jagten på viden styres mere af fordomsfri nysgerrighed end af ønsket om hurtige resultater og økonomisk afkast?

- lad os komme ud af kassen!

Og nu vi er ved det med at tænke uden for kassen: Kan man mon også tænke uden for skallen - altså kranieskallen? Det lyder i første omgang umuligt, men hvis det er rigtigt at bevidstheder er forbundne, som meget kunne tyde på, så er det måske alligevel en mulighed?

På En ny tids biologi tænker vi udenfor boksen, og udenfor kranieskallen!