En af hovedhjørnestenene i En Ny Tids Biologi er begrebet "subtil energi".

Meget tyder på eksistensen af en energiform, som endnu ikke er kendt af mainstream naturvidenskab.
Den er tilsyneladende involveret i alle fysiske og biologiske processer, men på et så fint niveau at den er svær et studere.

Subtil eller finstoflig energi er blevet beskrevet af forskere fra vidt forskellige grene, kulturer og tidsperioder.
I nyere tid i vesten er den bl.a. undersøgt af Karl von Reichenbach (1788-1869) som kaldte den "Od"), Nikolai Kozyrev (1908-1983) talte om "Torsionsenergi", William Tiller (nulevende) indførte begrebet "Subtil energi).

Det spændende ved deres og mange andres opdagelser, er at forskerne beskriver nøjagtig de samme egenskaber for denne nye energiform:

  • Den findes i 2 varianter (plus/minus, højre/venstre)

  • Den har tendens til at samle sig og blive "hængende" på steder eller i materialer

  • Dens effekter kan tilsyneladende overføres momentant over store afstande (non-lokalitet)

  • Den vekselvirker kraftigt med bevidsthed, måske er den = tankeenergi !


Subtil energi åbner for nye acceptable forklaringer på mange af de fænomener vi ser i alternativ behandling. Måske nærmer vi os en forståelse af tankens kraft!