Mange kender udtrykket "Alt er klang" og har hørt den opfattelse at alting eksisterer som en grundsvingning med uendeligt mange svingninger oveni. Ideen kan spores helt tilbage til oldtiden i Indien og sanskrit udtrykket "Nada Bhrama" (verden er lyd).

Den moderne fysik siger præcis det samme, bare udtrykt gennem matematik og højteknologiske eksperimenter.

klangskaal.jpg

Det er spændende at betydningen af emner som klang, forholdet mellem svingninger, overtoner og sammenhænge gennem mange oktaver, viser sig nødvendige for en grundlæggende forståelse af så tilsyneladende forskellige fænomener som cellernes placering i kroppen, afstanden mellem elektronerne i et atom, stjerners indbyrdes bevægelser og bevidste tankers indhold.


Det er noget af en mundfuld!  Men udforskningen af lyd, klang og harmoni er et godt sted at starte, når vi vil prøve at forstå disse store spørgsmål.


På kurset Energianatomi bliver forståelsen uddybet med blandt andet: Visualisering af lydspektrum (se video nedenfor), eksperimenter med svingning og resonans, teori om vibrationer i alle energiformer, forskning om klangmønstre og ikke mindst praktiske øvelser hvor man mærker og måler kroppens energifelter.


Læs om Energianatomi her >

Udpluk fra litteraturlisten
Joachim E. Berendt: Nada Bhrama - Die Welt ist Klang, Suhrkamp Verlag, 2012 (findes også på engelsk)
Stephon Alexander: The Jazz of Physics, Basic Books, New York, 2016