Anmeldelse af foredraget ”Sådan har du aldrig set verden før”

Af Hanne-Luise Danielsen, Chefredaktør, forfatter, November 2014

”Vi har et indre vandskelet, der kan oplades med energi, en opladning, vi kan styre med vores bevidsthed.”
Den tanke blev hængende i mit hoved efter Peter Lund Frandsens udfordrende foredrag, ”Sådan har du aldrig set verden før”, i Dome of Visions torsdag den 20. november, hvor han bredte energibegrebet langt ud over de ret snævre spektre, som det menneskelige sanseapparat kan opfange.

Peter Lund Frandsen indledte med et Frank Zappa-citat om, at sindet er som en faldskærm, det virker kun, hvis det er åbent. Og der var undervejs brug for et både åbent og årvågent sind, for Peter Lund Frandsens viden spænder over en lang række fagområder, og han kobler ubesværet processer inde i cellekernen med kosmiske fænomener, og opdagelser inden for kvantefysik med biologiske fænomener.

Peter Lund Frandsen i Dome of Visions

Peter Lund Frandsen i Dome of Visions

Det var ikke svært eller mystisk
Eksemplerne var konkrete, og de mange udsagn velunderbyggede med henvisning både til moderne forskning og ældgammel viden i andre kulturer end netop den vestlige, hvor synet på menneskekroppen siden middelalderen har været snævert, og hvor lysten og evnen til at se de store sammenhænge halter noget efter.

Undervejs i foredraget oplevede jeg at få spredte bidder af viden sat ind i en sammenhæng. For eksempel forstår jeg nu bedre, hvorfor min Tai-Chi-instruktør taler så meget om bindevæv, og hvor vigtigt det er at bevæge og strække det. Peter Lund Frandsen viste, hvordan bindevævet er én stor struktur, et foranderligt og smidigt netværk, det løber ubrudt fra top til tå og forbinder alle enkeltdele af kroppen til et hele.

Og jeg fik overraskende ny indsigt, fx i hjertets forunderlige muskel, der lukker sig i en spiralformet bevægelse, som presser blodet ud i en hvirvel. Hvirvelstrømmen får blodet til at  bevæge sig friere gennem blodårerne. Netop spiralformen genfindes mange andre steder i naturen, både som fast struktur og som bevægelse – eller som energi.

Energi var foredragets røde tråd
 – på alle niveauer, lige fra den mekaniske energi i et skub eller spark, der kan flytte fysiske ting over elektrisk energi videre til den fine og flygtige subtile energi eller tankeenergi. En energi så fin, at den er svær at måle. Men som Peter Lund Frandsen citerede en fysiker for at sige, så udvikles der hele tiden nye apparater, der kan måle stadig mindre partikler, og den udvikling vil fortsætte i det uendelige.
Hvorfor ikke også et apparat, der kan måle tankernes energi? Det er kun et spørgsmål om tid – og om et åbent sind.

Jeg kan varmt anbefale Peter Lund Frandsens foredrag til alle, der er bare en lille smule nysgerrige efter at forstå, hvilke perspektiver et nyt syn på energi åbner, både når det gælder forståelsen af liv og behandlingen af sygdomme.