Denne 6. kursusdel afslutter serien og sætter den nye viden ind i et større perspektiv. Fysikerne har længe vidst, at bevidstheden ikke kan adskilles fra den fysiske verden, er det mon på tide, vi begynder at bruge denne viden i praksis?

Bevidste tanker danner energimønstre som svinger i takt. Påvirker de hele kroppen? Påvirker de andre mennesker? Vi skal diskutere de filosofiske aspekter af den nye biologi, de flydende grænser mellem videnskab, spekulation, tro, religiøsitet og okkultisme.

Du får:

  • Den nyeste viden fra bevidsthedsforskningen
  • En ide om den praktiske brug af tankens kraft - på det helt personlige plan
  • Forståelse for at dine tanker måske har større konsekvens end dine handlinger
  • Mulighed for at forstå og finde ro i, hvordan du selv passer ind i en større sammenhæng
  • En opsamling over de mange emner, vi har været omkring igennem kursusrækken

Peter Lund Frandsen introducerer seminarrækken.