BG-boelger3.jpg
e-vaev2.jpg
Hand.jpg
klangkasse.jpg
vand1.jpg
awareness.jpg
tens3.jpg
BG-boelger3.jpg

Energianatomi


Et 3-dages kursus om energimedicin.
Få den nyeste viden om energi og hvordan du bruger den i dine behandlinger.

Et uundværligt grundlag for alle behandlere, uanset tradition og værdigrundlag.

NYHED
Nu med flere gæstelærerer og praktiske øvelser.
Gratis deltagelse på cafeaftner efter kurset.

DATOER

PROGRAM

SCROLL DOWN

Energianatomi


Et 3-dages kursus om energimedicin.
Få den nyeste viden om energi og hvordan du bruger den i dine behandlinger.

Et uundværligt grundlag for alle behandlere, uanset tradition og værdigrundlag.

NYHED
Nu med flere gæstelærerer og praktiske øvelser.
Gratis deltagelse på cafeaftner efter kurset.

DATOER

PROGRAM

1508992_10202638538959167_5365099052730625089_n.jpg


Fundamentet for vores forståelse af biologi, liv, sundhed og sygdom rykker sig hastigt i disse år. 
Betydningen af bevidsthed, energi og moderne fysik går op for flere og flere behandlere og forskere.

Energianatomi giver dig et overblik over denne udvikling, en dybere forståelse af naturens sammenhænge og en frisk indgang til livets største spørgsmål. 

I denne viden ligger nøglen til at få behandlerbevidsthed, metode og klientens oplevelser til at hænge naturligt sammen.

e-vaev2.jpg

Energivæv


- den trådløse anatomi

Energivæv


- den trådløse anatomi

Hvis man dykker længere ned i kroppens opbygning, end biologiske forskere er vant til, opdager man at kroppen også har et væv af energi.

Kan vi forstå hvad denne energi er? Hvad siger moderne videnskab? Stemmer det overens med gamle traditioner og livsfilosofier?

Hvad er biofelter? Kan de påvirkes i en gavnlig retning? Giver det mening at prøve at måle dem?

biowell2.jpg
Hand.jpg

Selvhelbredelse - Energimedicin


Hvordan holder naturen styr på vores fysiske krop?
Hvordan kan den reparere sig selv, og hvordan hjælper vi den?

Det handler om form, materiens konstante udskiftning, kommunikation i celler og væv og ultimativt om sammenhængen mellem de energibølger det hele består af.

Selvhelbredelse - Energimedicin


Hvordan holder naturen styr på vores fysiske krop?
Hvordan kan den reparere sig selv, og hvordan hjælper vi den?

Det handler om form, materiens konstante udskiftning, kommunikation i celler og væv og ultimativt om sammenhængen mellem de energibølger det hele består af.

Biologiens største mysterium: Hvordan dannes og vedligeholdes form?

cymatics.jpg

Konventionel videnskab ved en masse om enkeltdele, men meget lidt om hvordan delene samles til større helheder og holdes sammen i en fungerende organisme.

Med udgangspunkt i naturens indbyggede matematik og geometri, bliver det tydeligt hvordan energimønstre på elegant vis kan danne fysiske former.

Samtidig får vi grundlaget for at forstå hvordan nye energimedicinske metoder fungerer.

klangkasse.jpg

Kroppen som klangkasse


Ved at undersøge egenskaberne i lyd, klange og harmonier, bliver det lettere at forstå fysiske fænomener som frekvens, resonans og kohærens. Lyd og musik som eksempel og analogi går igen gennem hele kurset.

Hvordan stemmes kroppens toner? Hvordan sørger vi for at de klinger godt?

Kroppen som klangkasse


Ved at undersøge egenskaberne i lyd, klange og harmonier, bliver det lettere at forstå fysiske fænomener som frekvens, resonans og kohærens. Lyd og musik som eksempel og analogi går igen gennem hele kurset.

Hvordan stemmes kroppens toner? Hvordan sørger vi for at de klinger godt?

sound.jpg


Der foregår en livlig kommunikation indeni og i mellem levende organismer.
Med lydenergi som eksempel præsenteres en forståelsesmodel, hvor alle kropsdele fra det subatomare til det makroskopiske er i konstant indbyrdes kommunikation som en forudsætning for at være i live.

vand1.jpg

Vand og bindevæv


Det vi består allermest af, er der paradoksalt nok først kommet fokus på i de seneste år.

Vi består mest af vand, men flyder det bare rundt?

Kan vand huske?

Påvirkes vand af bevidsthed?

Vand og bindevæv


Det vi består allermest af, er der paradoksalt nok først kommet fokus på i de seneste år.

Vi består mest af vand, men flyder det bare rundt?

Kan vand huske?

Påvirkes vand af bevidsthed?

Fascia.jpg

Bindevævet danner en fintmasket matrix og når ud i alle kroge af organismen.
Samtidigt er bindevævet tæt knyttet til kroppens indhold af vand, der også optræder som et detaljeret netværk. Måske skal vi udvide anatomien med et “vandvæv”?

Den nyeste forskning giver os et helt nyt billede af vandets utrolige og fascinerende egenskaber.

awareness.jpg

Intuition og bevidsthed


Er tanker en energiform?

Hvordan er koblingen mellem bevidsthed og materie?

Hvorfor påvirker vores tanker kroppen?

Har mine tanker en konsekvens for andre mennesker?

Intuition og bevidsthed


Er tanker en energiform?

Hvordan er koblingen mellem bevidsthed og materie?

Hvorfor påvirker vores tanker kroppen?

Har mine tanker en konsekvens for andre mennesker?

wave-particle-duality.jpg

Partikel eller bølge?


Bevidshedsbegrebet sætter den nye biologiske viden ind i et større perspektiv.
Fysikerne har længe vidst at bevidsthed ikke kan adskilles fra den fysiske verden, er det ikke på tide vi begynder at bruge denne viden i praksis?

Bevidste tanker er energimønstre som påvirker hele kroppen. Hvad betyder det for vores behandlingsstrategier? Hvordan lærer vi vores klienter at udnytte bevidstheden?

Kurset i energianatomi afrundes med en diskussion af de filosofiske aspekter, de flydende grænser mellem videnskab, spekulation, tro, religiøsitet og mysticisme.

Skønt er det, vi ser, skønnere er det, vi forstår, men skønnest af alt er det, vi ikke kan fatte.
— Nicolaus Steno
tens3.jpg

Program


Energianatomi og Energicafeer

Program


Energianatomi og Energicafeer

Energianatomi

3-dages kursus for behandlere

1. Dag

Vi undersøger, hvad energi er, hvilke energiformer der findes i kroppen, og hvilken funktion de har.
Biofelter, mærke energi, måle energi.

Gæstelærer: Helle Rechter, manuel terapeut (Barral, Upledger m.fl.)


2. Dag

Vibration, rytme, resonans, form.
Energiens bevægelse og vekselvirkning med stoffet.

Gæstelærer: Githa Ben David, lydterapeut, musiker og forfatter


3. Dag

Bevidsthed, tankers energi, intuition.
Sammenhæng fra det mindste til det største – opsamling og overblik.

Gæstelærer: Anne Sofie Fischer, Cand. Merc. (MIB), ph.d., specialist i østlig og esoterisk filosofiEnergicafe

Energicafeerne er aftenarrangementer, der er åbne for alle, men med gratis adgang for deltagere fra kursus i energianatomi.

 

Energicafé 1 - Vand

Vand - Biologiens vigtigste og mærkeligste stof, ny viden, utrolige muligheder.

København d. 3. september 2019  (kl. 19-21.30) eller i Aarhus d. 22/8 2019  (kl. 19-21.30)

Gæstelærer: Nikolaj Sorgenfrei Blom, kvantebiologi, ph.d.

 

Energicafé 2 - Klang

Vi undersøger bølger, der svinger i takt. Er det klang, der får verden til at hænge sammen – og hvordan påvirker det os?

København d. 24/9 2019 (kl. 19-21.30) eller i Aarhus d. 18/9 2019 (kl. 19-21.30)

 

Energicafé 3 - Biofelter

Et nyt syn på kroppens energier med afmystificering af begrebet "aura ”. Betydning for selvhelbredelse og spirituel kobling.

København d. 12/11 (kl. 19-21.30) -  eller i Aarhus d. 19/11 (kl. 19-21.30)

Gæstelærer: Kirsten Skjerbæk, ernæringsterapeut DET, cand.pharm. og specialist i antroposofisk filosofi